Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har sørge-for-ansvar for hele Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling og barn- og ungdomsavdeling. Medisinsk avdeling er seksjonert til alle indremedisinske fagområder.
Medisinsk avdeling har et travelt akuttmottak med et bredt spekter av indremedisinske problemstillinger. Det er seksjonerte sengeposter og poliklinikker i alle fag, hvor LIS 2/3 deltar aktivt. Avdelingen har systematisk simuleringstrening, og vi har flere forskningsaktive miljøer. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager.

Det utlyses nå 6 mnd-vikariat for LIS indremedisin i rotasjon.

Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er systematisk rotasjonspraksis til nødvendige seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. I tillegg til vakttjeneste i akuttsenteret har medisinsk overvåkingsenhet egen vaktlinje som bemannes etter kompetanse og erfaring. Alle LIS 2/3 i medisinsk avdeling deltar i en av vaktlinjene.
Vikariatet vil være tilknyttet generell indremedisin uten tilhørighet til fast fagområde/seksjon og tjeneste vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål i Felles Indremedisinsk Modul (FIM2).

Vi søker etter deg som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. Du er en person som ønsker å delta i videreutvikling av egen arbeidsplass og som gjerne er forskningsinteressert.

Bare søkere med 2 referanser vil bli vurdert. 

Oppstart etter avtale. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1.
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen.

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.        
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold - Medisinsk klinikk, Indremedisinsk avdeling A og B
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg