Kort om arbeidsgiver

I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det ledig 1 vikarstilling som lege i spesialisering frå 1.desember 2020.

Tidlegare eller seinare tilsetting kan vere aktuelt. Stillinga inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste er eit krav.  

Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte og Lunge avdeling, seksjon for geriatri, seksjon for hematologi, endokrinologi og
infeksjon og seksjon for gastroenterologi og nyresjukdommar. Avdelinga er
godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, geriatri,
lungesjukdomar, gastroenterologi, nefrologi og endokrinologi.  

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengepost
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i tilstedevakt, pt. 16-delt
 • Deltaking i pandemivakt

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg på høgt nivå
 • Gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarande

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Løn etter gjeldande overeinskomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Bjørn Egil Vikse
Tittel: klinikkoverlege
Telefon: 992 50 064
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen