Fastlegevikar søkes til Fjellsiden legesenter, sentralt i Bergen.  Snarlig oppstart ønskelig. Veldrevet og hyggelig legepraksis med 6 fastleger og 4 erfarne helsesekretærer. Listelengde 880 pasienter. 3 kurative dager pr uke, legevakt ved Bergen legevakt. Velordnet liste med ung pasientpopulasjon. Lave utgifter. Infodoc plenario journalsystem. 

Søkeren må ha norsk autorisasjon som lege, fullført LIS 1 og rett til refusjon fra HELFO. Kjennskap til Infodoc en fordel.

Søknadsfrist snarest, søkere vil bli vurdert fortløpende.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rebekka Helle
Kontaktperson
Navn: Rebekka Helle
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 996 03 313
E-post: rebekkahelle@hotmail.com
Arbeidssted
Fjellsiden legesenter
Kalfarveien 31
5018 BERGEN