Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 77 fastleger. Tromsø kommune har nå ledig en fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Kroken Legekontor med oppstart medio mars 2021.

Kroken Legekontor er et veletablert legekontor beliggende i Krokelvdalen. Legekontoret er organisert som AS. Legekontoret har for tiden 4 leger og 3 helsesekretærstillinger. Kontoret har journalsystemet CGM Journal. Hjemmelen har pr. d.d. ca. 980 pasienter. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.            
Personlige egenskaper
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, reglementer og avtaler.
 • Tilskudd ved spesialisering innen allmennmedisin i tråd med Helsedirektoratets utlysninger av midler.
Annet 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktperson for flere opplysninger.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.               
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege Kroken legekontor
Telefon: 975 37 465
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Helsetjenesten
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
B.A. Løvolds veg 12
9022 KROKELVDALEN
Søk på stillingen