Kort om arbeidsgiver
Bekkestualegene DA er lokalisert i moderne lokaler i Handelshuset ved bussterminalen på Bekkestua.
Bekkestualegene består av 4 fastleger og 3 helsesekretærer i 2 årsverk.
Vi har journalsystemet WinMed3 og et veldrevet laboratorium.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt hverdager fra kl. 16. 00 – 23.00 ca hver 6.uke
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bekkestualegene
 • Nåværende listestørrelse er på 1300 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med hjemmelsinnehaver og legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster   
 Annet
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Søknad
Søknad merkes: 4294125662
Arbeidssted
Bekkestualegene DA
Bærumsveien 206
1357 BEKKESTUA