Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk klinikk har ledig 100 % stilling for LIS 3 med spesialisering innen gastroenterologisk kirurgi.

 Ved interne opprykk kan ytterligere stillinger bli ledig i form av midlertidige ansettelser.

Stillingen er tilknyttet en fast vaktordning i klinikken. 

Kirurgisk klinikk omfatter syv seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, seksjon for colorektal kirurgi, seksjon for øvre gastro kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken er ansvarlig for traumesenterfunksjonen og den hardt skadde pasienten.

Klinikken har 750 ansatte og et total budsjett på 950 millioner. Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal.

Vitnemål, og annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Oppgi 2 referansepersoner i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens vanlige oppgaver på sengepost, poliklinikk og operasjonsstuer.
 • Delta i gjeldende vaktsystem for LIS 2/3
 • Delta i undervisning og veiledning av LIS1, studenter og andre yrkesgrupper
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne 
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank- og forsikringsordninger i KLP  herunder gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Et variert og spennende fagmiljø, med sterkt faglig fokus
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72828024
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gt 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen