Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle vår avdeling ?  

I anestesiavdelingen arbeider du på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet og felles kirurgisk og medisinsk overvåkningsenhet. Avdelingene har oppdatert teknisk utstyr.
Avdelingens størrelse gir varierte faglige utfordringer og gode muligheter for fleksibilitet.

Sykehuset samarbeider med Helse Bergen om mottak av Øyeblikkelig-hjelp pasienter innen ortopedi og kirurgi.

Inntaket av kirurgiske pasienter utgjør ca 60 % ortopedi og 40 % generell kirurgi og urologi. Det utføres ca. 5200 anestesier pr. år fordelt på fem operasjonsstuer og en dagkirurgisk enhet med to operasjonsstuer.

Sykehuset har egen geografisk sektor innen indremedisin med en befolkning på ca 145.000. Anestesilegene behandler også pasienter på overvåkningsavdelingen som krever intensivbehandling, hovedsaklig medisinske pasienter.

Enheten har pr. i dag 9 overlegestillinger. Overlegene har 9-delt vaktordning med tilstedevakt.   
Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon, gruppe II i anestesiologi og vi har to utdanningsstillinger

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon og spesialist godkjenning i anestesiologi
 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må legges ved søknaden 

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle både din egen og avdelingens kompetanse
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Frank Olsen
Tittel: Klinikkdirektør
E-post: frank.olsen@haraldsplass.no
Navn: Torbjørn Nedrebø
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: torbjorn.nedrebo@haraldsplass.no
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdalen 8 c
5009 Bergen
Søk på stillingen