Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. 

Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel ved Midtbyen legesenter.

Midtbyen  legesenter er et veldrevet 6-legesenter som  holder til i Midtbyen i Trondheim. Senteret ligger i Nordre gate 6, med nær tilgang til kollektivtransport samt det Midtbyen har å by på av butikker, restauranter mm. Senteret er nyoppusset og praktisk utformet, med godt utstyrt laboratorium og undersøkelsesrom. Arbeidsmiljøet er godt og helsesekretærene dyktige og erfarne. Det er månedlige personal- og styremøter og jevnlig internundervisning. SystemX benyttes som journalsystem.

Hjemmelen har for tiden en listestørrelse på 1300 innbyggere. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Legesenterets internavtale må godtas av ny lege.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen 1. april 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Svend Peder Vesterfjell, mobil 917 02 055 eller Ines Elgsæter Saracevic, mobil 911 41 533.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72 54 08 80
Arbeidssted
Midtbyen legesenter
Nordre gate 6
7011 TRONDHEIM
Søk på stillingen