Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
Fastlege:
Kurativ legeteneste
Deltaking i opplysnings- og folkehelsearbeid
Offentleg/kommunalt helsearbeid, og herunder både løpande oppgåve og kvalitetsforbetrings- og utviklingsarbeid
Deltaking i legevakt
 
Sjukeheimslege:
Ivareta legetenester til pasientar i henhold til kommunens rutiner
Medisinskfagleg rådgiving
Samhandling, samarbeid og samskaping med øvrige institusjonsleger, anna helseperosnell, pasient og pårørande
Rettleiing og internundervisning
Deltaking i legevakt
 
Me søkjer etter ein kollega med følgjande kvalifikasjonar:
- Norsk autorisasjon som lege
- Må vera spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
- Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
- Personlege eigenskapar vil verta vektlagt
- Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein fordel.
 
Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Voss herad
Kontaktpersoner
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95261271
E-post: eystein.hauge@voss.herad.no
Navn: Knut Eirik Ringheim Eliassen
Tittel: Allmennlege
Telefon: 56533762
E-post: knut.eirik.eli@ssen.no
Arbeidssted
Voss herad og Vossevangen legesenter
Sverresplassen 4
5700 VOSS
Søk på stillingen