Kort om arbeidsgiver
Indre Fosen kommune har ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på 1000. I tillegg er det lagt inn offentlige oppgaver på 26% - 20% på sykehjem og 6% på KAD. Det er mulighet for å drøfte liste størrelse ved overtakelse av hjemmel. Hjemmelen er lokalisert ved legekontoret i Rissa, sammen med syv andre fastleger. I tillegg er det 3 fastleger ved Leksvik legekontor som en har organisert under en administrasjon. Legekontorene tar også imot 2 LIS1 i hver periode. Driftstrukturen er i dag slik at legen opptrer som privat næringsdrivende, men kommunen drifter lokaler, hjelpepersonell og andre støttetjenester. Kommunen er opptatt av å legge tilrette for legens videreutdanning som spesialist i allmennmedisin, og er godtkjent som utdanningsinstitusjon. Kommunen samarbeider tett med NTNU.


Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver i lokaler med kommunalt ansatte sykepleiere og helsesekretærer.
 • Legevakt på dagtid er for tiden lokalisert på de enkelte legesentrene.
 • Legevakt på kveld/natt og helger er lokalisert på ett sted sentralt i kommunen (Vanvikan). Legevakt er medisinsk ansvarlig på disse tidene for KAD
 • Legevakter fordeles proporsjonalt mellom legene. Ønsker en større mengde legevakter er det mulighet for det. 
 • Legesenteret bruker journalsystemet SystemX.
 • Kommunen kan tilplikte lege inntil 7,5 timer pr uke til kommunalt offentlig arbeid.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som:
 • Lege som er spesialist i allmennmedisin, eller
 • Lege med godkjenning som allmennlege.
 • Leger under veiledning med gjennomført LIS1 er også velkommen til å søke.
 • Tilstrekkelig kurs for å kunne ha selvstendig legevakt. Om du ikke har nødvendige kurs vil kommunen legge til rette for å få gjennomført kursene.
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B.
 • Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
 • Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen. I tillegg må du ha stor evne til å kunne drifte selvstendig.
 • Håndterer godt elektroniske verktøy
 • Høy faglig kompetanse

Vi tilbyr
 • Godt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
 • Varierte oppgaver
 • Erfarne medarbeidere
 • Kommunen stiller med EPJ system, alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell mot vederlag i basistilskuddet. Lav leiekostnad på lokaler. Tiltredende lege vil få tilbud om samarbeidsavtale på samme premisser som de øvrige legene i kommunen.
 • Lokal gunstig avtale for godtgjøring på legevakt
 • Fantastiske naturmuligheter og samtidig nærhet til storby og ønskede aktiviteter der. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Fosen kommune
Arbeidssted
Årnsetveien 35
7100 RISSA
Søk på stillingen