Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle akuttpsykiatrien inn i nytt sykehus?

Psykiatrisk avdeling Blakstad står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025. Vi søker utviklingsorienterte og engasjerte spesialister, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagfeltet.

Akutt psykiatrisk avdeling består av 5 enheter, organisert med mottaksenhet og 4 akuttseksjoner. Alle innleggelser skjer via mottaksenheten som gjør en psykiatrisk og somatisk utredning og vurdering av pasientens tilstand og som legger føring for den videre pasientbehandlingen. I samarbeid med lokale DPS i vårt opptaksområde lager vi behandlingsløp nærmere der pasienten bor når det er faglig forsvarlig.

Vår akuttavdeling er et sentralt ledd i en kjede hvor våre gode kolleger lokalt står klare til å ta over påbegynt behandling når pasientene ikke lenger er i behov av sykehusbehandling. Etablering av FACT team har vært et sentralt tiltak for å bedre behandlingen av pasienter med alvorlige psykiske plager.

Vi har organisert oss i tverrfaglige behandlingsteam med legespesialister, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere. Vi ønsker oss flere dyktige psykiatere

Arbeidsoppgaver

 Vi ønsker deg som:

  • Ønsker å utvikle faget, med fokus på pasientene
  • Er faglig oppdatert
  • Er god til å samarbeide
  • Tenker helhetlig  
  • Motiverer andre  
  • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte 
  • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet  
  • Ønsker å jobbe med akuttpsykiatri  
  • Har psykoterapiveilederkompetanse 
  • Har erfaring med fagutvikling eller forskning (vektlegges)

Vi tilbyr

Mulighet til å være med å utvikle akuttfaget inn mot nytt sykehus i Drammen
Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen akuttpsykiatri

Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på sykehusområdet.   
Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet. 
Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehuset.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kent Håpnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 991 00 195
Navn: Kristin Tafjord Lærum
Tittel: Leder Akuttprosjektet
Telefon: 934 01 556
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 472 53 735
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttseksjonen Psykiatrisk avdeling Blakstad
Strandveien 35
1392 Vettre