Kort om arbeidsgiver

Ved Barneavdeling for nevrofag, seksjon for barnenevrologi er det ledig fast stilling som overlege i 100%, med tiltredelse 01.03.21.

Seksjonens ansvarsområde inkluderer områdepasienter fra Oslo, regionpasienter fra helse
Sør-Øst, og pasienter fra resten av landet med spesielle, sjeldne diagnoser og
problemstillinger innen barnenevrologi.

Seksjon for barnenevrologi har virksomhet både på Rikshospitalet og Ullevål, og består av
10,5 overleger inkludert en professor. Seksjonen har stor
forskningsvirksomhet, og legger vekt på vitenskapelig kompetanse. 

Denne stillingen vil primært ha sin arbeidsplass på Rikshospitalet. Spesialkompetanse om autoimmune encefalitter, MS, muskelsykdommer, bevegelsessykdommer, CFS-ME eller kroniske smertesykdommer vil bli vektlagt. 

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell
§20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering av barn med antatt nevrologisk sykdom.
 • Deltakelse i gjeldende vaktturnus kan forekomme. 

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må være ferdig spesialist i barnesykdommer.
 • Erfaring innen barnenevrologi.
 • Interesse for komplisert utredning.
 • Vitenskapelig kompetanse er ønskelig. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Initiativrik.
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn iht overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Kontaktperson
Navn: Sturla Owren Solheim
Tittel: Overlege
Telefon: 92824717
Arbeidssted
BARNEAVDELING FOR NEVROFAG, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen