Kort om arbeidsgiver
Er du lege og ønsker å jobbe i et aktivt og utviklende fagmiljø?
Brandbu legegruppe har ledig fastlegehjemmel i forbindelse med et svangerskapsvikariat i perioden 10.12.2020 -
04.08.2021.
 
Beskrivelse av tjenestested
Brandbu legegruppe er et av tre legesentre i Gran kommune. Kommunen har 13 fastlegehjemler. Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis. Det er fem engasjerte leger, turnuskandidat og dyktig og stabilt hjelpepersonell. Det er ansatt bioingeniører og sykepleier slik at det er god standard på laboratorietjenester og faglig godt tilbud med bl.a egne diabeteskontroller med sykepleier og lege. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det medisinerstudenter plassert i 6 uker vår og høst. Forskningsnettverk er i ferd med å bli etablert. Det er et godt kollegialt
miljø. Det er svært godt samarbeid med spesialist helsetjenesten og med kommunale instanser som hjemmesykepleie, NAV, barnevern og helsestasjon. Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran.
Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler og har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, videre tilknytning Norsk helsenett, det er tatt i bruk videokonsultasjoner og hjemmekontorløsning, Melin Medical betalingsterminal. En av legene skal ha barn og går ut i permisjon i desember. Hun har en vel etablert liste med 1000 pasienter.
 
Vi søker
Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege. Dersom du ønsker å arbeide en periode i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø, er dette fastlegevikariatet for deg. Nå har du mulighet til å prøve deg uten å binde deg for mer enn en periode.
 
Arbeidsoppgaver
Allmennlegepraksis med avtale med Gran kommune iht. ASA 4310 Rammeavtalen. Listetaket er i dag på 1 000 pasienter. Det er spennende kommunale oppgaver ved kommunens helsestasjon knyttet til hjemmelen, 4 timer pr uke.
Det er pliktig deltakelse i legevakt: Mellom kl. 08-15 mandag-fredag mottas øyeblikkelig hjelp ved de respektive legesentrene. I helg og på kveld er det 18.delt legevakt i nye lokaler sammen med Lunner kommune. Dyktige legevaktsykepleiere er til stede under hele vakttiden. Lunner og Gran legevakt er samlokalisert med ambulanse, brann og politi.
 
Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland).
Den nye fastlegen forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende avtaleverk. Du inngår vikar avtale med legen som skal ut i permisjon.
 
Krav til kompetanse
Du må gjerne være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, være ferdig med LIS 1 uten å ha bestemt om du går videre med allmenn medisin.
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
Personlig egnethet og evne til samhandling vil bli vektlagt ved tildeling
Det er en fordel om du har med kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten
 
Vi kan tilby
Et godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med allmennlegeutvalg og en trivelig lokal legeklubb. Jevnlige møteseriemøter med ulike sykehusavdelinger. For ikke-spesialister/ lege i
spesialistløp kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin.
Det er et godt sosial miljø på senteret. Lokalt er det gode fritidstilbud og turmuligheter, men også kort veg til Gjøvik, Hønefoss og Oslo.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Nappen
Tittel: Fastlege
Telefon: 918 02 260
E-post: mariannenappen@hotmail.com
Navn: Bente Gauslaa
Tittel: Fastlege
Telefon: 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Arbeidssted
Brandbu legegruppe
Nedre Hagali 18
2760 BRANDBU