Kort om arbeidsgiver

Helsedirektoratet oppretter 5 regionale ALIS-kontor (Allmennleger i spesialisering) i 2020. Kontoret i Region Øst skal bistå kommunene i tidligere Helse Øst utenom Oslo, og er tildelt Hamar kommune.  ALIS-kontoret er lagt til Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen. Enheten er et interkommunal samarbeid mellom kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange, hvor Hamar kommune er vertskommune.

Det er ledig et 70 % engasjement som lege med tiltredelse snarest. Stillingen forlenges 1 år om gangen inntil avvikling av tilskuddet fra Helsedirektoratet. ALIS-kontorene har ifølge mandatet fra Helsedirektoratet som overordnet mål å bistå kommunene ved å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. ALIS-kontorene skal rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen.   

Kontoret vil bestå av spesialist i allmennmedisin i deltidsstilling i tillegg til rådgiver. Begge stillinger lyses nå ut.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå kommunene i arbeidet med helhetlig utdanningsløp (læringsarenaer)
 • Bistå kommunene med regionalt/nasjonalt å utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter
 • Bistå kommuner med å skaffe kvalifiserte veiledere
 • Samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner og unngå dobbeltarbeid
 • Etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet
 • Rådgi og bistå kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene

Kvalifikasjoner

 • Lege med autorisasjon
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin, eller i gang med dette
 • Spesialist i samfunnsmedisin eller annen spesialisering vil bli vurdert
 • Erfaring fra og kjennskap til fastlegeordningen er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse
 • Ønskelig med førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, til å prioritere og fordele oppgaver i et team
 • God  norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Spennende stilling med arbeidsoppgaver i utviklingen av nye ALIS-kontor.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Ketil Egge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91880114
E-post: ketil.egge@hamar.kommune.no
Arbeidssted
Ankerskogveien 7
2319 HAMAR