Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Øyrane legekontor  i Arna bydel  fra 01.03.2021
Legekontoret er et veldrevet 4-legekontor med lokaler på Øyrane Torg ved Arna stasjon, 7 min med tog fra Bergen sentrum.
Vi har alt av utstyr og bemanning som et moderne legekontor skal ha. Infodoc journalsystem,  e-konsultasjon, hjemmekontor for kontorarbeid, elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere
En av legene går av med pensjon 01.03.2021. Legene har alle listelengder mellom 1000-1100 og ønsker å ha en arbeidsuke som kombinerer jobb  og fritid.
Ser du for deg en fremtid som fastlege  i et godt arbeidsfellesskap hører vi gjerne fra deg.

Nåværende listetak er 1050. Dette kan økes eller reduseres etter eget ønske

Legesenteret er organisert som ANS med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det  listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frøydis S. Nilsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 970 69 434
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565205
Arbeidssted
Ådnavegen 63
5260 INDRE ARNA
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image