Kort om arbeidsgiver
Avdeling for urologi har i dag ca. 140 årsverk. Den kliniske aktiviteten omfatter ca. 2000 operative inngrep, 20 000 polikliniske konsultasjoner og 3500 innleggelser årlig. Avdelingen har i dag virksomhet ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker og har også ansvar for å yte urologiske tjenester ved Ullevål, bl.a. innen multitraumatologi.

Virksomheten har fagansvarlige overleger for 8 fagområder: nyrekreft, prostatakreft, testikkelkreft, peniskreft, rekonstruksjone og nevrourologi, nyrestein og generell urologi. Avdelingen dekker alle funksjoner i urologi fra lokalsykehusfunksjoner til regionsfunksjoner. Den kliniske virksomheten benytter i stor grad moderne teknologi innen diagnostikk og behandling og disponerer blant annet to DaVinci-plattformer. Det er omfattende forskningsaktivitet, spesielt innen urologisk kreft og rekonstruktiv- og nevrourologi.  

Avdelingen har nå én ledig overlegestilling på Aker sykehus, og det er ønskelig at søker har kompetanse innen steinkirurgi. Tiltredelsesdato etter avtale.

Avdeling for urologi hører til Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon(KIT). KIT har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en betydelig andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin. 


Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling innen urologi, herunder poliklinikk, kirurgi, visitt, med mer.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og være godkjent spesialist i urologisk kirurgi i Norge.
 • Det legges vekt på bred urologisk erfaring, forskningsinteresse og gode samarbeidsevner.
 • Erfaring innen steinkirurgi vil bli vektlagt. 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, både innad i egen og sammen med andre profesjoner.
 • God formidlingsevne med pasientinformasjon.
 • Forskningsinteresse og -erfaring innen urologi er fordelaktig.
Vi tilbyr
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk i pensjonsordning og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon(KIT), Seksjon for generell urologi
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Rennesund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40087847
E-post: kriren@ous-hf.no
Navn: Karl Henrik Østby
Tittel: Konst. seksjonsleder
Telefon: 45290834
E-post: kaheoe@ous-hf.no
Arbeidssted
Aker sykehus
Trondheimsveien 235
0586 OSLO