Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på laget i vårt akuttmottak? Vil du bidra til at akuttmottaket er et godt og trygt sted å være, både for pasienter, pårørende og alle ansatte? Brenner du for gode pasientforløp og trygge overføringer, høyspesialisert kompetanse hånd i hånd med omsorg og empati? 

Vårt akuttmottak behandler årlig ca 35.000 pasienter, i tillegg til skadepoliklinikk med ca 14.000 konsultasjoner årlig. Det er et tett samarbeid med de fleste andre fag og enheter på SUS, prehospitale tjenester og kommunalt helsevesen. Vi er en avdeling med høy aktivitet, høy faglig standard og mange samarbeidspartnere.

Vi søker avdelingsoverlege 50% fast til vårt akuttmottak. Stillingen kan kombineres med stilling i eget fag, forskning eller andre oppgaver. Ved intern ansettelse kan det utløses et vikariat. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for akuttmottak og skadepoliklinikk
 • Tett samarbeid med øvrige ledere i MOBA
 • Deltagelse i MOBA ledergruppe
 • Deltakelse i Operativt driftsråd akuttmottak
 • Oppfølging av avviksaker knyttet til akuttmottaket
 • Bidra til etablering av rutiner og samarbeid på tvers av fag og organisatoriske enheter, samt følge disse opp etter behov
 • Bidra i kontinuerlig arbeid med utvikling, implementering og evaluering av elektroniske støtteverktøy
 • Bidra i prosessen og forberedelser mot nytt sykehus

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Forskningskompetanse og erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid i akuttmottak
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å se helhet, og sette egne og andres oppgaver inn i et større perspektiv
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe, sykkelklubb og bedriftsidrettslag
 • En viktig og spennende jobb med gode kolleger! 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Lyngøy
Tittel: Avdelingssjef MOBA
Telefon: 90182738
E-post: aily@sus.no
Navn: Øistein Mjelva
Tittel: Avdelingsoverlege Akuttmottak
E-post: oistein.ronneberg.mjelva@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken / MOBA, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen