Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12 overlegehjemler og 8 LIS-hjemler. Vår nytilsatte kollega vil ha sitt virkested på Sykehuset Levanger.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil gå inn i en 8-delt LIS-vaktordning i avdeling for kirurgi Levanger

Vikariat med oppstart snarest, varighet 12 måneder

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

Gjennomført Lis 1-tjeneste

Ønskelig med kirurgisk erfaring eller erfaring fra annen spesialitet 

God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

Ansvarsfull, robust og positiv
Samarbeidsorientert og løsningsfokusert
Pliktoppfyllende
Stor interesse for å bidra til utvikling av avdelingen og fagfeltet
Gode samarbeidsevner
Endringsvillig og evne til å jobbe godt og målrettet i team
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved tiltredelse i stillingen

Vi tilbyr

Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høy

Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Christian Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097452
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske leger L, Klinikk for kirurgi
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen