Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Nordås Legesenter. Det lyses ut en 0-hjemmel.

Legekontoret er veletablert og med god tilknytning til lokalmiljøet. Legekontoret består i dag av 4 fastleger som alle er spesialister i allmennmedisin og tre sekretærer i faste stillinger, tilsvarende 2,8 årsverk. Vi har også gleden av å ha Lis1-lege ved senteret. i tillegg har vi spesialist i nevrologi og klinisk psykologi. Det følger med 8 parkeringsplasser i leieforholdet og det er lett adkomst fra parkeringsplass inn til kontoret. Sentral beliggenhet med god bussforbindelse.
Legesenteret er organisert som et kontorfellesskap i aksjeselskap. Moderate månedlige utgifter per hjemmel. 

Legesenteret er godt utstyrt, blant annet med internlab med celleteller, elektronisk spiro/EKG/24t BT, og ellers øvrig godt utstyr til allmennmedisinsk behandling inkl. kirurgi. Infodoc plenario og ny lokal server med etablerte rutiner. det benyttes bredbånd fra Norsk Helsenett for vår kommunikasjon. Der er god båndbredde, som bidrar til problemfri etablering av hjemmekontorløsning for ny hjemmelshaver. Melin Medicals er betalingssystem, men vil bli gjenstand for revidering september 2020.

Betingelser for inntredelse i praksisen må avtales med de nåværende kollegaer, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen startes opp i Nordås Legesenters lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/ LIS 1            God språkforståelse og formidlingsevne                                                          Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.
I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.
For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Navn: Sten Arve Lønning
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 90947429
Arbeidssted
Nordås Legesenter
Søråshøgda 9
5235 RÅDAL
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image