Kort om arbeidsgiver
Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnusteneste
 • Gode faglege kvalifikasjonar, evne til samarbeid og samhandling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Det er ein føresetnad at søkjar meistrar norsk språk godt, både skriftleg og munnleg
 • Søkjar må ha førarkort
 • Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlege eigneskapar
 • Politiattest ikkje eldre enn 3 månader
Vi tilbyr
 • Tilsetting på kommunale vilkår med fastløn etter avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Pensjonsordning i KLP
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
For nærare opplysingar, ta kontakt med kommuneoverlege Sondre Bøye, 48294126, eller konstituert kommunalsjef for helse og omsorg Inger Helene Brandsar, 90123165.
Søknadsfrist  16.08.2020 Kommunedirektøren
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skjåk kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sondre Bøye
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48294126
E-post: sondre.boye@skjaak.kommune.no
Navn: Inger Helene Brandsar
Tittel: Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg
Telefon: 90123165
E-post: inbr@skjaak.kommune.no
Arbeidssted
Moavegen 30
2690 SKJÅK
Søk på stillingen