Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.

Enhet for psykosomatikk/C-L voksen er en del av Akuttpsykiatrisk avdeling og er under oppbygging. Vi har en nyopprettet ledig overlegestilling for spesialist i psykiatri knyttet til enheten.

Enheten gir tilsyn til pasienter inneliggende ved Rikshospitalet og utreder pasienter henvist til enheten fra OUS. Rikshospitalet har flere landsfunksjoner bl.a. transplantasjon hvor vi bidrar inn i utredning og behandling. For øvrig samarbeider vi tett med spesialister blant annet innen nevrologi, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi og hematologi. Utredninger ved enheten inkluderer standardiserte psykiatriske intervjuer og bruk av psykometriske instrumenter i tillegg til psykiatriske anamneseopptak. Enkelte pasienter vil kunne få kortvarig behandling ved enheten. Vi ønsker å bygge opp en spesialisert psykosomatisk poliklinikk.

Enheten arbeider tverrfaglig og består av psykiatere, klinisk psykologspesialister, nevropsykologer og psykiatrisk sykepleier i tillegg til administrativt personale. Enheten har tilknyttet en professor og samarbeider med UiO. Det bygges opp psykosomatisk forskning ved enheten, og det forventes at nyansatt overlege ønsker å delta i forskningsaktivitet. Det bygges også opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for å være med å utvikle psykosomatisk medisin. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø.
Vi har et faglig stimulerende arbeid og samarbeider tett med somatiske avdelinger ved Rikshospitalet.

Det planlegges oppbygging av en C-L vakt tjeneste ved OUS, hvor den som ansettes, må delta.

Ønsket tiltredelse er 01.12.20.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Tilsyn til inneliggende pasienter
 • Veiledning
 • Undervisning
 • Vaktarbeid knyttet til C-L ved OUS
 • Forskning

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri ellet mindre enn 6 mnd til ferdig spesialist
 • Ønskelig med erfaring fra C-L psykiatri
 • Ønskelig med doktorgrad eller forskningserfaring
 • Ønskelig med somatisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe både i team og selvstendig 
 • Være fleksibel og endringsvillig
 • Engasjement for faget
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse på kurs nasjonalt og internasjonalt
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Turid Birgitte Boye
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 2307 4932
E-post: bboye@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Enhet for Psykosomatikk/C-L voksen
Rikshospitalet
0372 Oslo
Søk på stillingen