Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Sellebakk legesenter er et 2-legesenter som holder til på Østsiden i Fredrikstad kommune. Legesenteret er veldrevet
og godt organisert med velutstyrte lokaler. Det er ansatt sekretær og kontorene er tilrettelagt for rullestol. Senteret
bruker System X. For kommunikasjon med pasienter er det blant annet tilrettelagt for video konsultasjoner.
 
Om fastlegehjemmelen
En fastlege ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel som er ledig fra 01.09.2020. Listelengde er på 1100
pasienter. Kommunen kan legge til rette for å utvide til 3-legesenter på sikt. Dette kan gjøres ved å dele eksisterende
liste i to, eller ved å opprette 0-hjemmel.
Deltakelse i kommunal legevakt. Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med
regelverket. Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,
fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av
kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i
begrunnelsen.
 
Kvalifikasjonskrav
- Krav om norsk autorisasjon.
- Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
- Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
- Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
- Gyldig førerkort.
 
Personlige egenskaper
- Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
- Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
- Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 
Andre opplysninger
Kjøpesum for utstyr og opparbeidet praksis avtales direkte mellom hjemmelshaver og kjøper. Kjøper inngår
leiekontrakt med legesenteret, på lik linje med den andre legen. Legesenteret organiserer all drift, såsom leie og
vedlikehold av lokaler, all personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for
sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse. Tuberkuloseattest etter forskrift.
 
Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres
elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg
fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91834125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Muhammad Shabbir Khan
Tittel: Fastlege
E-post: khanmuhammadshabbir@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sellebakk legesenter
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK