Kort om arbeidsgiver

Geriatrisk seksjon er organisatorisk plassert i Medisinsk klinikk og består av geriatrisk sengepost, geriatrisk poliklinikk og geriatrisk dagrehabilitering. Geriatrisk sengepost har for tiden 6 senger. Seksjonen har også ansvar for ortogeriatrisk enhet lokalisert på og i samarbeid med ortopedisk avdeling.

I seksjonen er det utstrakt tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt og sykepleier. Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS-stilling. Seksjonen har ca. 450 heldøgnspasienter, 180 dagpasienter og 1700 polikliniske pasienter pr. år.

Arbeidsoppgaver

  • Geriatrisk overlege har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og noe tilsynsvirksomhet ved øvrige seksjoner.  

Kvalifikasjoner

  • Det ønskes primært godkjent spesialist i geriatri, men søker med bred klinisk erfaring inkludert geriatrisk arbeid kan også søke. 
  • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse. 

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø, både innad i seksjonen og med øvrige fagområder.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Remo Gerdts
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90607430
Hjemmeside
Arbeidssted
Geriatrisk seksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen