Kort om arbeidsgiver
100 % fast stilling som overlege ved avdeling for øyesykdommer.
Stillingen innebærer pt. 13-delt vakt med passiv hjemmevakt hverdager fra kl.17:00-08:00
Aktiv vakt lørdag 09:00-14:00. Deretter passiv hjemmevakt fram til mandag kl. 08:00

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidet vil i tillegg til kirurgi være utredning og behandling av pasienter ved poliklinikk, arbeid på sengepost samt vaktarbeid

Kvalifikasjoner

Spesialistgodkjenning som øyelege

Egnethet og erfaring innen netthinnekirurgi vil bli vektlagt

Generelt bred erfaring innen fagfeltet

Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig  

 

Personlige egenskaper

Evne til strukturert og selvstendig arbeid 

Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø og teamfølelse

Være lojal til beslutninger

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

Et fagmiljø med forskning og klinisk behandling på høyt nivå

Gode muligheter til faglig og personlig utvikling

Et godt arbeidsmiljø 

Lønn ihht gjeldende overenskomst 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Simon Wass
Tittel: Overlege - NK avdelingssjef
Telefon: 72836788
E-post: simon.oskar.yngve.wass@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim
Søk på stillingen