Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling Notodden ønsker vi nå å ansette i 3 x 100% faste overlegestillinger. For den ortopediske virksomheten ved Notodden sykehus ønskes det å styrke den elektive virksomheten, med hovedvekt på protesekirurgi og fotkirurgi. Klinisk erfaring og kompetanse innen disse fagfeltene vil derfor vektlegges ved ansettelse. Ved tiltredelse vil man inngå i vaktlaget for øyeblikkelig hjelp og bakvaktsordning for inneliggende pasienter. Kirurgisk sengeposten har 14 senger fordelt mellom ortopedi og gastro/generell kirurgi. Fra høsten vil det også være ansatt en LiS3 tilknyttet den ortopediske virksomheten på Notodden.

STHF har startet et arbeid med å organisere et økt samarbeid mellom ortopediske leger i Notodden og Skien. Dette for å forsterke helhetlig pasientbehandling, lik klinisk praksis og felles håndtering av sykehusets ventelister.

Arbeidssted er for tiden sykehuset på Notodden, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner.

Stillingene ønskes ansatt fra 01.01.2021, eventuelt etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Bred ortopedisk drift inkludert Ø-hjelp 
 • Dagkirurgi og poliklinikk
 • Sengepost og inneliggende ortopedi
 • Inngå i vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Du må være engasjert og ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kolleger og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs
 • Vaktordning etter gjeldende arbeidsplan
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se klp.no  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Holtar Rønning
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92064095
E-post: rhin@sthf.no
Navn: Torbjørn Fagerberg
Tittel: Overlege
Telefon: 90606988
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopediske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden