Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune søker etter ALIS-lege i fast stilling ved Ankenes legesenter. 

Ankenes legesenter er et kommunalt legesenter beliggende ca 4 km. fra Narvik sentrum.  Legesenterets lokaler er nyoppusset og veletablert  med stabil dekning av leger, sykepleiere og helsesekretærer. 

Som fastlege ved Ankenes legesenter vil du jobbe i åpen, uselektert allmennpraksis. Legesenteret har 3 faste legestillinger og det er èn LIS1 stilling knyttet til legesenteret.  Listetaket til den ledige hjemmelen er pt. på 800 pasienter. En av fastlegene ved legesenteret har spesialitet i allmennmedisin, en lege er under spesiallisering.

Legesenteret har stabil dekning av leger, sykepleier og helsesekretærer. 

Du er også forpliktet til å delta i kollegiale faværsordninger og i kommunenes interkommunale legevaktsordning med inntil 2-3 vakter pr måned.  Legevakten har "ønsketurnus", og dermed fleksibilitet til å velge passende vakter.  Det er per tiden ikke tilknyttet noen allmenne offentlige legeoppgaver til stillingen (som f.eks sykehjem eller helsestasjon),  men dette kan pålegges med inntil 7,5 timer pr. uke om det skulle oppstå et behov.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført norsk turnustjeneste/LIS1.  
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlige fremstillingsevner.
 • Godkjent politiattest jfr. helsepersonellover må forevises før tiltredelse i stillingen
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel
Personlige egenskaper
 • Til stillingen ønsker vi en utadvendt og ansvarlig lege med en brennende interesse for faget og pasientene.
 • Du må kunne samarbeide og være bidragsyter til et godt miljø, både faglig og sosialt.
 • Du må være fleksibel, ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig samt inneha god kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy.
 • Legesenteret ønsker å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling og oppfordrer derfor menn til å søke.
 • Personlig egenskaper og lokal tilhørighet vil kunne bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett.
 • Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik og lønnes etter egne satser.
 • Fast lønn etter avtale med mulighet for å opparbeide bonus iht.inntjening fra HELFO
 • Narvik kommune tilbyr lønn inntil 2 uker pr.år ved fravær kurs for å ta spesialitet i allmennmedisin. Kommunen dekker også kurskostnader som Legeforeningen ikke dekker. Oppstart etter avtale.
 • Ønskelig med tiltredelse 1. oktober 2020
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Schøning
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 916 74 209
Søknad
Søknad merkes: 4263350777
Arbeidssted
Ankenesveien 179
8520 ANKENES
Søk på stillingen