Kort om arbeidsgiver
Hensikten er å bedre rekrutteringen til fastlegetjenesten. Stillingene er ment for leger som kommer rett fra turnustjeneste/ LIS 1-tjeneste, eller andre som har kort klinisk fartstid og som ønsker erfaring med å arbeide i fastlegeordningen. Engasjementene er også aktuelle for fast ansatte leger ved legevakt eller sykehjemsleger som trenger allmennpraksis som en del av sitt spesialiseringsløp.

Introduksjonsprogrammet:
Legene i programmet blir knyttet til legesenteret i  inntil 2 år. Det er ingen nødvendige investeringer, og legen kan jobbe etter Fastlegetariffen med refusjon fra Helfo. Legen har ikke egen liste men fungerer som vikar for de andre ved senteret og betaler 30% av brutto inntjening til legesenterets driftsutgifter. Forbruksmateriell og medisinbruk kommer i tillegg.
 
Legen plikter å delta i kommunens introduksjonsprogram for nye leger, som oppad er begrenset til tre dager per kalenderår. Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger. Inntil en dag per uke vil være avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger har. Fastlegene på legesenteret vil være tilgjengelig for veiledning og supervisjon. Det vil tilrettelegges for god veiledning, fri til kurs og kontinuerlig supervisjon under utdanningsløpet

Avtalepart ved ansettelse er Stavanger medisinske senter. 
Ved søknad må legen legge ved CV, vitnemål, autorisasjon og attester. 
Ved ansettelse må legen levere politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege, fastlege Stavanger medisinske senter
Telefon: 95020579
Navn: Harald Bjørnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90031502
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Stavanger medisinske senter
Sverdrupsgt.23
4007 STAVANGER
Søk på stillingen