Kort om arbeidsgiver

Medisinsk serviceklinikk Sørlandet sykehus HF (SSHF) skal ansette ny avdelingssjef for radiologisk avdeling i Kristiansand.

Sørlandet sykehus er i dag organisert med tre radiologiske avdelinger,
lokalisert på hvert av de tre somatiske sykehusene. Det er et tett faglig
samarbeid mellom avdelingene for å sikre best mulig diagnostisk tilbud til
pasientene på Agder. Sørlandet sykehus HF dekker de fleste radiologiske spesialiteter.
Avdelingssjef rapporterer til Klinikkdirektør Medisinsk Serviceklinikk.
Det pågår for tiden en prosess mtp. organisering av radiologi i Sørlandet sykehus HF, noe som kan medføre
fremtidige endringer i dagens struktur.

Avdelingen i Kristiansand er veldrevet, med et kostnadsbudsjett på ca 130 mill. kr og ca. 116 brutto årsverk. Avdelingen er organisert i 4 enheter, og har bla 23 hjemler for overleger og 10 hjemler for leger i spesialisering.

Radiologisk avdeling Kristiansand (SSK) har to CTmaskiner, en 1,5T MR-maskin og en 3T MR-maskin. Ett gjennomlysningslaboratorie,
samt et angio-/intervensjonslaboratorium. I tillegg har
Generell enhet en ultralydlab. hvor det bla. gjennomføres kontrastundersøkelser.
Vi har 3 konvensjonelle laboratorier.  Nukleærmedisinsk enhet med
Spect-CT, thyreoideautredninger med ultralyd og cytologi, samt tilbud
innen PET-undersøkelser. I tillegg er Brystdiagnostisk Senter for Agder del av
Radiologisk avdeling Kristiansand. Karsenteret på Agder ligger i
Kristiansand og her utføres det vaskulære og ikke vaskulære
prosedyrer. Vi har tilbud innen EVAR og slagtrombektomi.

De radiologiske avdelingene i SSHF er heldigitaliserte med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Avdelingen arbeider grenspesialisert innen fag og modalitet og skal videreutvikle dette
for alle faggrupper. Avdelingen har fokus på utdanning, dette omfatter også
ønske om økt satsning på forskning og utvikling

I Sørlandet sykehus ønsker vi at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som
er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig lederansvar for kvalitet, personal, drift og økonomi.
 • Kontinuerlig fokus på forbedring innen både fag og drift.
 • Bidra til samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og lokasjon om å utvikle pasientens helsetjeneste
 • Inngår i ledergruppen i Medisinsk Serviceklinikk, samt i administrerende direktørs utvidede ledergruppe.    

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse på Bachelor/Masternivå eller tilsvarende
 • Lederutdanning og ledererfaring.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring fra teamarbeid på tvers av fag og lokalisasjon
 • Helsefaglig bakgrunn innenfor radiologi.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og evne til å arbeide målrettet med høye faglige krav og utvikling av faget
 • Vi jobber i et hektisk og trivelig miljø der man har fokus på å lete etter gode faglige løsninger.
 • God muntlig og skriftlig fremføring.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en stor organisasjon.
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys i SSHF.
 • Lønn etter avtale .
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri Tønnessen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 900 61 504
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Knut Tveit
Tittel: Overlege, Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 900 12 129
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk serviceklinikk, Radiologisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen