Kort om arbeidsgiver

Det er ledig fast stilling som seksjonsoverlege ved Observasjonsposten/akuttmottaket.

Det innledes nå et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. Stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket og innebærer klinisk arbeid både i observasionsposten og i mottak. Det er stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin (AMM). Stillingen innebærer å være med i utviklingen av AMM-spesialiteten i UNN. Enheten står overfor spennende utfordringer, og du vil i stor grad kunne påvirke egen hverdag og fremtid. Det er ønskelig at tilsettingen gjøres i 100% dagstilling, men andre ordninger kan avtales. Stillingen rapporterer til enhetsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i enhetens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjon
 • Deltagelse i ledelse av klinisk arbeid i akuttmottak og observasjonspost
 • Veiledning, oppfølgning og samarbeid med LIS i akuttmottak og observasjonspost 
 • Ivareta seksjonsoverlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforløp
 • Deltagelse i Medisinsk klinikk sin undervisning av leger i utdanningsstillinger
 • Kvalitetsarbeid og kompetansebygging ved utarbeiding og oppdatering av prosedyrer
 • Planlegging og gjennomføring av simuleringstrening
 • Det vil være mulig å delta i vaktsjikt ut fra bakgrunn og erfaring.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med lege med spesialisering innenfor et av de indremedisinske fag.
 • Erfaring innen indremedisin vektlegges, men også kandidater med annen relevant klinisk erfaring oppfordres å søke. 
 • Erfaren LIS er også velkommen til å søke.
 • Forskningserfaring vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikative ferdigheter på norsk , både muntlig og skriftlig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Gode tverrfaglig samarbeidsevner
 • Høy stresstoleranse
 • Positiv og løsningsorientert
 • Interesse før kvalitetsarbeid 
 • Stort interesse for akutt og mottaksmedisin 
 • Fleksibel og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stimulerende og positivt arbeidsmiljø i en aktiv enhet med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre enheter og klinikker
 • Du får mulighet til å bidra og påvirke organisering av mottak av akutt syke pasienter og den nye spesialiteten i UNN.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Jacob Odeberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 77626895
E-post: jacob.olof.odeberg@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen