Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) søker etter avdelingsoverlege.

Avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP) er en del av Barne og ungdomsklinikken som gir et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud til barn og unge i Telemark. Klinikken består i tillegg av Avdeling for Barne og ungdomsmedisin og Avdeling for Habilitering.

ABUP består av fire poliklinikker i Skien, Porsgrunn, Notodden, Kragerø og to seksjoner som dekker hele Telemark: Seksjon for Familiebehandling og Seksjon for autismespekterforstyrrelser. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS).

ABUP er en tverrfaglig sammensatt avdeling med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helse kompetanse. Vi har et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper.

Stillingen vil være knyttet til både avdelingsledelsen og til klinisk arbeid. Arbeidsoppgavene vil blant annet være knyttet til LIS utdanningen, fagutvikling og vurderinger i medisinsk faglige spørsmål. Resterende arbeidsoppgaver vil være knyttet til klinisk arbeid med pasienter. De kliniske arbeidsoppgavene vil kunne knyttes til en eller flere seksjoner i avdelingen.

Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.

ABUP administrasjon holder til i Skien med gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell. Det er ca. 2 timer med buss til Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for lokal LIS utdanning i barne og ungdomspsykiatri
 • Delta i lokalt utdanningsråd, regionalt nettverk for LIS-utdanningen og rotasjonsrådet i HSØ 
 • Bidra til å utarbeide lokal og regional undervisningsplan
 • Bidra til å koordinere veiledning og supervisjons aktiviteter blant overlegene
 • Bindeledd for legene i avdelingen
 • Medvirke i rekruttering av leger 
 • Deltagelse i ABUP lederteam ved behov
 • I samarbeid med ledere og veiledere sørge for halvårlige vurderinger av LIS
 • Bistand i medisinsk faglige spørsmål, for eksempel knyttet til klage- og erstatningssaker
 • Bidra til fagutvikling 
 • Ansvar for retningslinjer for legefaglige pasientoppgaver
 • Diagnostisering/behandling av barn og ungdom med psykisk lidelser
 • Veiledning: foreldreveiledning, veiledning/konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, undervisning og veiledning av LIS-leger

Kvalifikasjoner

 • Overlege- spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Interesse for og gjerne erfaring fra arbeid med fagutvikling
 • Ønskelig med gjennomført veilederkurs
 • Ønske om gode pedagogiske evner
 • Kunnskap om LIS utdanningen 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Personlig egnethet vil tillegges stor betydning

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagarbeidstid
 • Vi har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kjendalen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35002859
Navn: Jon Gunnar Gausel
Tittel: Klinikksjef - lege
Telefon: 99463655
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Ulefossvegen 55
3710 Skien