Kort om arbeidsgiver
Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Myrvåg legesenter. Myrvåg legesenter har fire fastlegeheimlar i gruppepraksis. I tillegg har vi for tida Lis1-lege. Heimelen som er lyst ut har listetak på 660 pasientar, og har pr. 1.juni 655 listepasientar. Listelengde kan tilpassast søkjar.

V søker etter deg som 
  • likar å jobbe i kollegialt fellesskap
  • ønsker å bidra til eit godt arbeidsmiljø
  • er opptatt av fagleg utvikling
  • er fleksibel
Vi har godt kollegialt fellesskap med engasjerte fastlegar
  • Gode og funksjonelle lokale
  • Stabilt hjelpepersonell med lang erfaring
  • Det blir lagt til rette for fagleg utvikling
Gunstige fastlegeavtalar der kommunen driftar legesenteret og leiger det ut til legane. For dette betaler legane basistilskot + kr. 3000/mnd i leige. Legane beheld alle refusjonar frå Helfo.

Les meir om vilkår og om legetenesta i Herøy kommune i annonsen 
Velkomen til Herøy!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Avd. barn, familie, helse
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd.leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Arbeidssted
Myrvåg legesenter
Dragsundvegen 11
6080 GURSKØY
Søk på stillingen