Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Vi søker etter en engasjert og erfaren anestesilege som seksjonsleder til vår
anestesilegeseksjon.  Seksjonsleder har det medisinskfaglige ansvaret for
seksjonen, samt  personal og økonomiansvar. Ansvar for daglig oppfølging
og undervisningen av overleger ligger også i seksjonsoverlegens mandat.

Seksjonen har i dag 7,3 årsverk. Stillingen vil innebære en kombinasjon av klinisk og administrative oppgaver.
Sykehuset, inkludert anestesiseksjonen, er i vekst og i endring. Vi søker
derfor en leder som kan bidra i prosessen med å videreutvikle seksjonen i takt
med utviklingen av sykehuset.

Alle søkere må søke elektronisk.
Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke
er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

   

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer kombinasjon av klinisk og administrativt arbeid

Stillingen er administrativt underlagt avdelingsleder

Vedkommende har det medisinfaglige ansvaret i enheten i tillegg til personal- og økonomiansvar for egen seksjon

Vedkommende inngår i avdelingens lederteam 

Kvalifikasjoner

Spesialutdanning anestesi

Ønskelig med ledererfaring fra sykehus 

Lederutdanning er ønskelig, eller at vedkommende har ønske og vilje til å gjennomføre utdanning 

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

Du kan engasjere, inspirere og drive utvikling, har helthetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid

Du er handlekraftig og har gjennomføringsevne

Du trives med endring og er resultatorientert 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Ahus tilbyr et godt lederutviklingsprogram

Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m. 

God pensjonsordning

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingunn Haugsbø Gulli
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91739961
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger