Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune søker kommuneoverlege. Stillingen ligger p.t. under Etat for helsetjenester, Helsevernenheten, men stillingens plassering er under vurdering. Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret.

Helsevernenheten har fortiden 1 årsverk kommuneoverlege og om lag 4 årsverk assisterende kommuneoverleger. Det er i tillegg 1 årsverk smittevernoverlege.
Det lyses ut en 100 % stilling som kommuneoverlege ledig fra 01.09.2020.


Arbeidsoppgaver
 • Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonell loven, Psykisk helsevernlov mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk-faglig rådgivning til etater og tjenester i hele kommunen, folkehelsearbeid på tvers av byrådsavdelingene, bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid og setteforeskriving m.m. Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse.
 • Det er innført samfunnsmedisinsk beredskapsvakt utenom arbeidstiden. Ledelse av denne vaktordningen inngår i stillingen.
 • Oppgavene fordeles mellom assisterende kommuneoverleger.
 • Personalansvar må påregnes.

Kvalifikasjoner
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege.
 • Søker må ha kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Det kreves spesialisering innen samfunnsmedisin. Eventuelle søkere uten spesialitet i samfunnsmedisin, må forplikte seg til slik spesialisering.
 • Tidligere erfaring som kommuneoverlege eller annet relevant samfunnsmedisinsk arbeid vektlegges. 
 • Det kreves gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse og organisasjon, samt HMS-arbeid. kaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse.

Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å lede og å samarbeide med andre
 • Du har interesse og engasjement for folkehelse og den kommunale helsetjenesten
 • Du tar ansvar og arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • God arbeidskapasitet.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Helsevernenheten
Kontaktperson
Navn: Tore-André Gram-Knutsen
Tittel: Leder
Telefon: 53 03 09 44 / 450 38373
E-post: Tore-Andre.Gram-Knutsen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image