Kort om arbeidsgiver
Asker kommune har er en ledig 100% stilling for assisterende kommuneoverlege da en av våre kommuneoverleger går av med pensjon.
Stillingen er organisert i samfunnsmedisinsk team, for tiden plassert i tjenesteområde Samfunnsutvikling, Avdeling samfunnsmedisin, beredskap og næring. Samfunnsmedisinsk team består av fire kommuneoverlegestillinger samt to miljørettet helsevern rådgivere. Kommuneoverlegestillingen er organisert direkte under virksomhetsleder. Kommunen har en kommuneoverlege som er team koordinator og tre assisterende kommuneoverleger.
 
Arbeidsoppgaver
I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger
Kommuneoverlegene skal være medisinskfaglige rådgivere for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Viktige områder er beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordning, folkehelse, helserett og samhandling i helsetjenestene innad og mot spesialisthelsetjenestene samt planarbeid.
Fordeling mellom de ulike kommuneoverlegene avklares i samarbeid mellom kommuneoverlegene og ledelsen.
Kommuneoverlegene bistår hverandre med de samfunnsmedisinske oppgavene.
Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påberegnes i spesielle beredskapssituasjoner, men dette kompenseres med avspasering og overtidsbetaling.
 
Kvalifikasjoner
• Godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS 1
• Spesialisering i samfunnsmedisin – ferdig eller påbegynt er ønskelig
• Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten, kommunal forvaltning og innen samfunnsmedisin er ønskelig
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at kommuneoverlegen fullfører spesialiseringsløpet.
 
Personlige egenskaper
• Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
• Ønske om å være med å utvikle kommuneoverlegefunksjonen i en ny storkommune
• Du setter høye standarder for faglig kvalitet og oppdaterer deg på faglig utvikling
• Selvstendig, initiativrik, systematisk og pålitelig arbeidsstil
• God evne til samarbeid og kommunikasjon samt god rolleforståelse
• Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press og motgang
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune i utvikling
Et stort og dedikert fagmiljø med hyggelige kolleger
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
Lønn: Etter avtale 
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Asker pensjonsforsikring
Tiltredelse ønskes september 2020, eller etter avtale
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Avdeling samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Eli Aubert
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 982 36 578
Navn: Meera Grepp
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 959 12 421
Arbeidssted
Knud Askers vei 24
1384 ASKER