Kort om arbeidsgiver

Onkologisk avdeling Ahus, har ledig vikariat for overlege i onkologi.

Vi er organisert som en av flere avdelinger i Medisinsk Divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av overlegene har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.
Avdelingens aktivitet er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning.

Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger på Nordbyhagen noe som fører til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger. 

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter.  

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes innflytningsklar ultimo 2026. 

Arbeidsoppgaver

Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 ulike faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil overleger delta i postarbeid. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: 

 • Klinisk arbeid i poliklinikk.
 • Klinisk arbeid på post. 
 • Håndtering av henvisninger.
 • Deltagelse på MDT møter og tilsyn.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.  
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.   
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å håndtere høyt arbeidspress og innehar effektiv arbeidsmetodikk. 
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver.
 • Punktlig og pålitelig.  
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter  mennesker i krise på en god måte.

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling i utvikling mot å bli kreftsenter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå. 
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen