Kort om arbeidsgiver
Vollen legekontor er lokalisert i skjønne omgivelser nær Vollen sentrum, med adgang til buss like utenfor inngangen til senteret og mulighet for rutebåt direkte fra Aker brygge. Det er også parkeringsplass for bil i oppvarmet garasje. Legekontoret er per i dag en 3-legepraksis og har ansatt meget dyktige helse- og legesekretærer. Kontorene er samlokalisert med fysioterapeuter, noe som gir god mulighet til tverrfaglig samarbeid. Det benyttes CGM journalsystem med integrert timebestilling og e-kontakt og Credicare betalingsløsning. Senteret har et velutstyrt laboratorium, 24 timers blodtrykk-måling, EKG og spirometri.

På grunn av forventet befolkningsøkning utlyser Asker kommune en ny fastlegehjemmel (nullhjemmel) ved Vollen legekontor med tiltredelse høsten 2020. 

Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Asker og Bærum og Bråset legevakt. 

Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. 
 
Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og samarbeidsevne. Søker må kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennmedisin i Norge.

Søker må ha norsk autorisasjon, og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Betingelser for inntreden i hjemmelen avtales med de andre legene ved senteret i tråd med sentrale bestemmelser.
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.      
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Egge
Tittel: Fastlege Vollen legekontor
Telefon: 997 89 786
Navn: Bengt Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 916 70 614
Arbeidssted
Vollen legekontor
Skjæret 47
1390 VOLLEN