Avdeling for geriatri søker overlege og lyser i tillegg ut et års overlegevikariat.

Avdelingen består av ett sengeområde på 23 senger med geriatrisk vaktlinje, geriatrisk poliklinikk og ukentlig tilsynsvirksomhet ved alderspsykiatrisk avdeling. Siste året har vi hatt ortogeriatri, der geriater går visitt i ortopedisk avdeling. Avdelingen har gruppe II status i Geriatri etter gammel ordning. Legeseksjonen består i dag av 13 legeårsverk fordelt på overleger og leger i spesialisering. 

Ahus har i sin utviklingsplan for 2017-2035, at sykehuset spesielt skal satse på eldremedisin, sammen med kreft, psykisk helsevern og den akutt syke pasienten. Det er flere prosjekter i denne satsingen, blant annet demensvennlig sykehus og integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre. Vi skal fremover styrke samarbeidet med andre avdelinger som behandler pasienter som kan ha nytte av en geriatrisk tilnærming, for eksempel onkologisk behandling eller preoperative vurderinger. 

Vi utlyser også et overlegevikariat av et års varighet fra 01.09.2020. 

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidet innebærer klinisk arbeid på sengepost og i poliklinikk samt deltakelse i avdelingens vaktordning.
  • Det vil være behov for perioder med arbeidssted på annen avdeling, som ortopedi, alderspsykiatri og ev. poliklinikk på Kongsvinger.
  • Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av kollegaer og medisinstudenter.  

Kvalifikasjoner

  • Vi søker spesialist i geriatri eller en som er godt i gang med å bli det.
  • Personlig egnethet, kjennskap til sykehuset og avdelingen vil vektlegges.
  • Den som søker bes opplyse om det søkes på fast stilling eller vikariat.   

Personlige egenskaper

  • Jobben krever faglig trygghet og gode samarbeidsevner. 
  • Vi ser etter en som er ivrig i tjenesten, tør å ta ansvar og ønsker å bidra aktivt for å utvikle både seg selv og avdelingen faglig fremover.  

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr varierte, faglige utfordringer i en avdeling i stadig utvikling.
  • Avdelingen har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med smilende medarbeidere.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marte R Mellingsæter
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92449235
Hjemmeside
Arbeidssted
Geriatri, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen