Kort om arbeidsgiver
Ved ortopedisk avdeling blir det ledig LIS gjennomstrømnings-stilling 2 år fra 1.sept. 2020 til 31.aug. 2022.
Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 15 overleger, 4 legespesialister i faste stillinger og 5 LIS i gjennomstrømnings-stillinger.
Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter «Rotasjonsrådet i Ortopedi» sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotese-kirurgi, Hofteprotese-kirurgi, Fot-/ankel-kirurgi og Ryggkirurgi. 

Arbeidsoppgaver
LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Det er vaktordning med 9-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92250761
Arbeidssted
Dønskiveien 8-10
1346 GJETTUM