Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige utvikling høyt.

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
Overlegestillingen er p.t. ved Enhet for avgiftning, Arendal. Stillingen er i dag p.t. på dagtid. Avgiftningsenheten avruser for legale og illegale rusmidler, motiverer til endring og avklarer videre forløp.
Lege m/lisens/autorisasjon kan også søke i påvente av ansettelse.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengige.
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team.
 • Veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin alternativ psykiatri
 • Beherske norsk

Personlige egenskaper
 • Det er ønskelig med en overlege som har interesse for rusfaget, har gode kommunikasjonsferdigheter og som liker å jobbe i tverrfaglig team med variert problematikk.
 • Ansvarsbevisst, strukturert og fleksibel.

Vi tilbyr
 • Spennende, godt og hektisk tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig vekst.
 • Internundervisning og mulighet for forskning. ARA har egen forskningsenhet.
 • Godt fagmiljø og egne legemøter på avdelingen.
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Viddal Vimme
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 900 64 901
Navn: Bjørg Hjerkinn
Tittel: Overlege
Telefon: 907 27 795
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avd.sjef
Telefon: 941 33 479
Hjemmeside
Arbeidssted
Rykeneveien 106
4824 BJORBEKK