Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus har ledig fast stilling for karkirurg.

Seksjonen består av 5 overlegestillinger,
samt 2 LIS. Avdelingen har også velfungerende seksjoner innen urologi, gastro-,
og bryst/endokrinkirurgi.

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har
ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.
Våresomatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert
Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for
Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og
ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale
tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen
ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi
medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og
pårørende.
Se mer på www.vestreviken.no 

Arbeidsoppgaver

Poliklinkk, endovasculær behandlig både arteriell og venøs, selvgående åpen operatør

Kvalifikasjoner

Spesialist karkirugi

Personlige egenskaper

Må delta i 5-delt vaktordning

Inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Evne å jobbe systematisk og strukturert  

Ha et høyt faglig engasjement 

God norskkunnskap og personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr

Interessante utfordringer 
Et stort fagmiljø på tvers av yrkesgrupper og seksjoner 
Et hektisk, trivelig, og støttende arbeidsmiljø
Hardtarbeidende, gode kolleger 
Nye operasjonsstuer med intervensjonsmuligheter.

Tilbud om medlemskap i velferdsforening, med mulighet for leie av hytter og leiligheter i inn og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud 
Tiltredelse og lønn etter avtale. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Bjørneboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91514635
Hjemmeside
Arbeidssted
Karkirurgisk seksjon, kirurgisk avdeling DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen