Kort om arbeidsgiver
Orklas interne bedriftshelsetjeneste (BHT) bistår 30 enheter i Norge som inkluderer produksjon, lager, salgsapparatet og administrasjon. Som arbeidsmedisiner i Orkla vil du få varierte arbeidsoppgaver i det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet.
BHT består av to arbeidsmedisinere, en ergonom, en bedriftsfysioterapeut, en bedriftssykepleier, en verneingeniør og leder for avdelingen. Vi skal bistå Orkla med kompetanse innen arbeidshelse, det systematiske HMS-arbeidet og i å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.
Du vil få gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Stillingen rapporterer til leder for BHT.

Sentrale arbeidsområder: 
 • Råd om forebyggende HMS tiltak på alle nivåer i organisasjonen, inkludert kartlegginger og HMS risikovurderinger
 • Rådgivning innen det arbeidsmedisinske fagområdet, spesielt kjemisk, fysisk og biologisk arbeidshelse
 • Gjennomføre risikobaserte helseundersøkelser
 • Kontaktperson for noen av Orklas enheter
 • Rådgivning og deltakelse i sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsmedisinske vurderinger
 • Kurs og undervisning
Kvalifikasjonskrav:
 • Spesialist i arbeidsmedisin, evt. lege under spesialisering i arbeidsmedisin
 • Erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel med evne til å jobbe selvstendig og i team
Dine egenskaper:
 • Inspirerende, modig og til å stole på
 • Faglig interesse for arbeidshelse
 • God arbeidskapasitet
 • God organisasjons - og rolleforståelse 
 • Høy integritet med evne til å skape tillit i alle deler av organisasjonen 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 Vi tilbyr:
 • Varierte og interessante oppgaver i en trivelig og hektisk virksomhet som satser på et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn, med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode treningsmuligheter og flotte garderober
 
Arbeidssted er Orklas hovedkontor på Skøyen i Oslo. Da våre virksomheter ligger spredt i Norge vil stillingen også medføre arbeidsreiser, og disponering av bil vil være nødvendig.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Orkla ASA
Kontaktperson
Navn: Maria Benestad Astrup
Tittel: Leder BHT
Telefon: 996 97 173
E-post: maria.astrup@orkla.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Orklas hovedkontor
Drammensveien 149
0277 OSLO