Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet

Sørbyen legegruppe er et 8.2 legesenter, dvs at kommunen drifter kontoret og hjelpepersonell. Legegruppen har 5 fastlegehjemler og har tilhold i moderne lokaler sentralt i sørbyen, nær Gjøvik sentrum. Det er gode parkeringsmuligheter og godt offentlig transporttilbud.

Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem. Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne arbeidsrutiner og -prosedyrer i tillegg til regelmessig internundervisning/ smågruppe og arbeidsseminarer for alle på kontoret.

Sørbyen legegruppe har to ledige hjemler som selvstendig næringsdrivende (ASA 4310 pkt. 8.2). Totalt er det ca 5600 pasienter knyttet til legesenteret. Det er ansatt 5 helsesekretærer i tilsammen 4,3 stillinger.

Listestørrelse er hhv 1150 og 1300 pasienter

Betingelser for overdragelse av praksis avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.

Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og frititdstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver

Utøvende legetjenester som fatlege ifølge lovverk.
Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.
Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin , erfaren allmennlege/ fastlege eller utdanningskandidat i allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. 
De som tilbys fastlegehjemlene må forholde seg til internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.

Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby

Spennende og variert praksis med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et nylig oppusset og velutstyrt legekontor, med etablerte rutiner og stabilt hjelpepersonell.
Kommunen har ansvar for spesialiseringsforløpet til ALIS og prioriterer veiledning og supervisjon.
Kommunen kan tilby rekrutteringstilskudd i en oppstartfase.

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av
kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Monsbakken
Tittel: Fastlege
Telefon: 909 40 662
Navn: Bodil H. Sægrov
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 915 81 200
Navn: Felix Koppel
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 458 49 078
Navn: Heidi Hagebakken
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 934 29 162
Arbeidssted
Sørbyen Legegruppe
Valdresvegen 4
2816 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image