Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Fjordbyen Legesenter, oppstart i hjemmel i perioden 01.09.20-01.10.20, det er mulighet for oppstart tidligere.

Om Fjordbyen Legesenter
Fjordbyen Legesenter flyttet inn i nybygde og flotte lokaler sentralt i Vikersund sentrum med utsikt til Tyrifjorden for 1 år siden. Fjordbyen Legesenter har 4 fastlegehjemler, hvorav en er deleliste, slik at det er 5 leger ved legesenteret. Det er 3 kvinnelige leger og 2 mannlige leger. 2 av legene er ferdig spesialist i allmennmedisin, de øvrige er under spesialisering i allmennmedisin. Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin og har veileder i allmennmedisin. Legesenteret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi og gynekologi og benytter System X journalsystem. Det er fysioterapeuter og kiropraktor vegg i vegg med legesenteret, samt tannlege og apotek i samme bygg.

Det er pliktig deltakelse ved Ringerike interkommunale legevakt.
Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav
Den som søker må ha norsk autorisasjon til å praktisere som lege. Det kreves gode ferdigheter i norsk, muntlig og
skriftlig. Søker må ha fullført turnustjeneste/LIS1 tjeneste eller være iferd med å avslutte LIS1-tjeneste i kommunehelsetjenesten. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Det må inngås samarbeidsavtale med legene som nå etablerer ny drift sammen. Tildelingen av hjemmelen vil følge reglene i rammeavtalen mellom KS og Dnlf.

Spesielle krav
Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Annet
Arbeidssted:
Fjordbyen legesenter, se www.fjordbyen-vikersund.no
3370 Vikersund

Stilling: Fastlege, allmennmedisin

Stillingstype: Hjemmelsavtale

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema, vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jeanette Larsson
Tittel: Fastlege
Telefon: 94269693
E-post: jeanla85@gmail.com
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Fjordbyen Legesenter
Strandpromenaden 1
3370 VIKERSUND