Kort om arbeidsgiver

Stipendiat (PhD) i klinisk radiologisk hjerteforskning ved Akershus universitetssykehus. 

Det er ledig et 3-års engasjement som PhD-stipendiat i klinisk radiologisk hjerteforskning ved Akershus universitetssykehus. Engasjementet er et samarbeid mellom Avdeling for hjertesykdommer og Bildediagnostisk avdeling. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen til professor Torbjørn Omland (Kardiovaskulær forskningsgruppe/ Cardiovascular Research Group, CRG). Tidspunkt for tiltredelse finner sted etter avtale med prosjektleder.

CRG ved Akershus universitetssykehus har fått tildelt forskningsmidler finansiert av Helse Sør-Øst til å ansette doktorgradsstipendiat i tre år. CRG er en ung forskergruppe som vokser i raskt tempo. Du kan lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/ 

Stillingen skal besettes full tid i tre år, og er tilknyttet prosjektet «Left ventricular remodeling and myocardial fibrosis predict cardiovascular disease: Risk assessment by novel cardiac imaging and circulating biomarkers». Hovedveileder vil være overlege og postdoktor Siri Lagethon Heck. Stipendiaten vil bli tilknyttet Universitetet i Oslo og alle må søke elektronisk. 

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden:
Kopier av vitnemål og relevante attester, CV, samt eventuelle faglige og vitenskapelige arbeider.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
              

Arbeidsoppgaver

Prosjektets mål er å studere sammenhengen mellom hjertets struktur og funksjon vurdert med MR og sirkulerende hjertespesifikke biomarkører. Stillingen er knyttet til radiologi og prosjektet vil ha hovedfokus på bruk av hjerte-MR i denne diagnostikken. Stipendiaten vil arbeide i et team som består av radiologer og kardiologer.  

Stipendiaten er forpliktet til å følge et doktorgradsprogram for PhD-kandidater. PhD-graden innebærer å skrive tre-fire vitenskapelige artikler og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet, og å forsvare avhandlingen i en offentlig disputas. Tema for artikler avtales under arbeidet med publiseringsplanen for prosjektet.  

Kvalifikasjoner

  • Stillingen krever medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og at man behersker et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig. Det er forventet at stipendiaten skal jobbe med analyser av MR-bilder, prosessering av bildediagnostiske data, og påfølgende analyse av data. 

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter en engasjert doktorgradsstipendiat med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med forskning og kunnskaper innen radiologi vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement. Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk.

Kontaktinformasjon:

Siri L. Heck, Avdeling for bildediagnostikk, Akershus universitetssykehus.
Tlf 92283461,
e-post: s.l.heck@medisin.uio.no

Magnus N. Lyngbakken, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus.
Tlf 93408837,
e-post: magnus.lyngbakken@medisin.uio.no

Søknadsfrist: 2. juni 2020

Startdato: Så snart som mulig

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Siri L. Heck
Tittel: Overlege/Postdoktor, Avdeling for bildediagnostikk
Telefon: 92283461
E-post: s.l.heck@medisin.uio.no
Navn: Magnus N. Lyngbakken
Tittel: Lege/Postdoktor, Medisinsk divisjon
Telefon: 93408837
E-post: magnus.lyngbakken@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG