Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som leder og forsker i et aktivt forskningsmiljø?

Legeforskningsinstituttet (Lefo) søker deg med leder- og forskningserfaring, som har grundig innsikt i og kontakt med legeprofesjonen og systemforståelse av norsk helsetjeneste. Gjennom ledelse og egen forskning vil du bidra til å øke kunnskapen om samspillet mellom legenes arbeidssituasjon, styring og organisering av helsetjenesten, og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Du vil
 • ha et ledelsesansvar for å opprettholde et høyt vitenskapelig nivå på instituttets forskningsfelt ved å fremme medarbeidernes faglige utvikling og bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø for ansatte og assosierte stipendiater og andre samarbeidspartnere,
 • rapportere til generalsekretær i Legeforeningen i administrative og merkantile spørsmål. Ha personal- og budsjettansvar for ansatte ved instituttet,
 • delta i det tverrfaglige forskningssamarbeidet ved instituttet, og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre forskningsmiljøer,
 • bidra til kunnskap om forskningsresultater som har betydning for legers arbeidssituasjon, herunder også det psykososiale arbeidsmiljøet for leger. Kunnskapen formidles bredt, inklusive til Legeforeningens ulike organer,
 • orientere styret i SOP og sentralstyret i Legeforeningen om LEFOs forskningsaktiviteter gjennom årlige møter,
 • sikre god videreføring av Legepanelet, som innebærer ivaretakelse av representativitet og personvern, analyser av data, og publisering av funn, både vitenskapelig og for et bredere publikum.
 
Vi søker deg som
 • har solid vitenskapelig kompetanse innen LEFOs forskningsfelt og har doktorgrad innen relevant område (f.eks. innen medisin eller samfunnsvitenskap),
 • har erfaring med ledelse av forskningsvirksomhet, og gjerne har dokumenterte lederferdigheter.,
 • har vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til erfaring fra tverrfaglig forskning, i skjæringsflaten medisin/samfunnsvitenskap,
 • tar ansvar og har evne til strategisk og kritisk tenkning, er kreativ med gjennomføringsevne og samtidig har interesse for og erfaring med relasjonell ledelse,
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk,
 • gjerne har god kjennskap til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, samt relevante nettverk.
 
For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt generalsekretær Geir Riise, på mobiltelefon 91 10 58 17 eller på geir.riise@legeforeningen.no.

Søknad inklusive CV, publikasjonsliste og relevante dokumentasjon sendes innen søknadsfristen 5. juni, via finn portal for søkerhåndtering.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktperson
Navn: Geir Riise
Tittel: Generalsekretær
Telefon: 91 10 58 17
E-post: geir.riise@legeforeningen.no
Arbeidssted
Akersgata 2
0158 OSLO