Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter ny seksjonsleder for Norges første ACT-team. Dette behandlingstilbudet for mennesker med psykoselidelser er et av de mest vellykkede samhandlingsprosjekter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. ACT-teamet på DPS nordre Østfold har sammen med NAPHA i mange år bidratt med etablering av nye team i Norge.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten. 
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Lederen skal sørge for at behandlingstilbudet følger de strenge internasjonale reglene for drift av ACT
 • Teamet har alle stillingene besatt med høykvalifiserte medarbeidere og meget lite turnover
 • Dette profesjonelle tverrfaglige samarbeid krever strukturert ledelse og empatisk oppfølging av teamet
 • På grunn av driftsformen med felles finansiering av ACT gjennom kommunene og sykehuset vil en del av oppgavene være knyttet til rapportering og kommunikasjon med styringsgruppen for teamet

Kvalifikasjoner

 • Helse-  eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
 • Videreutdannelse i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)
 • Relevant praktisk yrkeserfaring
 • Formell utdannelse i ledelse ønskelig
 • Relevant erfaring med drift og ledelse av enheter i PHV/ TSB
 • Gode evner å uttrykke seg både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet
 • Vi søker etter en kandidat med  gode kommunikative evner og strukturert arbeidsform
 • Stillingen som leder krever kreativitet i tilrettelegging og oppfølging både av pasienttilbudet og personalgruppen

Vi tilbyr

 • ACT på DPS nordre Østfold har en meget god reputasjon utover Østfold grenser
 • Den nye lederen vil derfor oppleve å arbeide i en etablert struktur for samhandling på tvers av seksjonene på DPS og på sykehuset
 • Arbeidstiden er preget av stor frihet for individuelle tilpasninger og fleksibilitet
 • Teamet disponerer usedvanlig flotte privat leide lokaler
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 034
Arbeidssted
DPS nordre Østfold
Carlbergveien 6 A
1526 Moss