Det søkes vikar i opptil 80 % stilling til solopraksis i psykiatri med umiddelbar tiltredelse. Praksisen har driftsavtale. Varighet 2 måneder med mulig forlengelse.


Praksisen er lokalisert i Dronningens gate 23 i Oslo.


Søker må være spesialist i psykiatri med videreutdannelse i psykoterapi. Det er ønskelig at søker snakker flytende serbokroatisk og har traumeerfaring. Den som tiltrer i vikariatet må kunne arbeide selvstendig og yte god service i ivaretagelse av pasientene. Det vektlegges erfaring fra poliklinisk arbeid og personlig egnethet.


Interesserte kandidater kan ta kontakt på tlf. 415 67 301
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Svetlana Mitic
Tittel: Psykiater
Telefon: 415 67 301
Arbeidssted
Psykoterapi praksis
Dronningens gate 23
0154 OSLO