Kort om arbeidsgiver

Lungemedisinsk avdeling behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå og får ledig overlegestilling fra 1. september 2020. Avdelingen er inndelt i fagområder for utredning av lungesykdommer, behandling av lungekreft og eget fagområde for respirasjonssykdommer er under etablering. Avdelingen har sengepost med 16 senger med fordeling innen fagområdene etter behov, og generell lungemedisinsk poliklinikk og dagbehandling.

Vi søker ansvarsbevisst kollega som kan bidra positivt både faglig og sosialt i vårt fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Fagområde for utredning har respirasjonsfysiologisk laboratorium og er utstyrt for fleksibel bronkoskopi inkludert ultralydbronkoskopi (EBUS).
 • Fagområde for kreftbehandling har ansvar både for pasientene som får medikamentell behandling og stråleterapi for lungekreft. Avdelingen har ansatt tre onkologer i tillegg til lungelegene.
 • UNN har et omfattende ECMO-program, og avdelingen samarbeider i tillegg nært med det thoraxkirurgiske fagmiljøet, intensivavdelingen, kreftavdelingen og med UIT, Norges arktiske universitet.
 • For overlegene veksler det pasientrettede arbeidet mellom deler eller hele spekteret av fagområder, i tillegg til deltagelse i kvalitetsarbeid, opplæring, utdanning, forskning og undervisning.
 • Ambulant understøttelse av hjemmerespiratorbehandling er aktuelt for enkelte av avdelingens leger
 • Det er for tiden 7-delt vakttjeneste for lungemedisinske overleger 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin og erfaring innen lungemedisin
 • Søker må beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Forskningskompetanse verdsettes 
 • Kjennskap til elektronisk pasientjournal

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Det planlegges og tilrettelegges aktivt slik at jobb hos oss skal være fullt forenlig med et godt liv også utenfor jobben.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Nina Helbekkmo
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90093277
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen