Kort om arbeidsgiver
Trysil legesenter søker deg som vil jobbe med et bredt spekter av medisinske oppgaver i allmennmedisin og akuttmedisin. Du har nå en unik mulighet til å bli en del av vårt team bestående av høyt kompetent helsepersonell og erfarne fastleger.

Trysil legesenter er plassert sammen med Trysil sykehjem og helsestasjon sentralt ved Trysil rådhus og barne- og ungdomsskole. Vi er 7 fastleger (3 spesialister i allmennmedisin, 4 i avslutning av spesialisering innen allmennmedisin), 1 turnuslege og i perioder 1-2
legevaktsleger.

Utover legetjenester til lokalbefolkningen organiserer vi døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp til en stadig voksende turistbefolkning i vinter og sommerhalvåret. I turistsesongen har Trysil kommune ansvar for både besøkstall og innbyggere tilsvarende en stor by.

Alle kommunens fastleger er samlokalisert med legevakt og benytter felles hjelpepersonell, herunder sykepleiere og helsesekretærer, både til timebestilling, henvendelser og laboratoriearbeid. Vi har egen 24/7 legevaktsentral for Trysil og Engerdal. Denne bemannes av sykepleiere. Trysil kommune har 2 kommunale akutte døgnplasser (KAD) lokalisert på
Trysil sykehjem. Innleggelse og oppfølging av KAD pasienter er legevaktlegens ansvar.

Legesenteret har eget gjennonlysningsutstyr (C-bue) som kan betjenes døgnet rundt av helsepersonell. Vi har i tillegg egen røntgenstue i samarbeid mot Sykehuset Innlandet som bemannes av radiolog fra sykehuset 1-2 dager pr. uke. Det er også etablert samarbeid med DPS Elverum med psykiater 1 dag pr. uke.

Se hvordan din legehverdag kan bli i Trysil:
https://www.youtube.com/watch?v=19LIxQsjj5g

Se hva vår kommuneoverlege forteller om det å være fastlege i Trysil:
https://www.dropbox.com/s/3yojl4hep3ucrxu/17.10.26_Legefilm_V2.mp4?dl=0

Med legehjemmel i Trysil vil du:
 • Få fastlegeavtale med kommunen etter rettigheter og plikter som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Inngå i kommunens beredskapsvakt
 • Bli del av et kunnskapsrikt og stabilt legeteam med dyktig hjelpepersonell
 • Ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser
 • Få mulighet for fleksibel ordning i forhold til spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Delta i veiledning av turnuslege

Kvalifikasjoner
Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS 1 og refusjonsrett
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team
 • Vise interesse for utvikling av kommunens legetjeneste i et langsiktig perspektiv
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1
 • Ha kjennskap til norsk helsevesen

Godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Avdelingsleder Ann Karin Røgholt ant@trysil.kommune.no tlf. 951 82 091.

Søknadsfrist: 3.2.2020
Vi ønsker at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema og fyller inn all informasjon om tidligere erfaring og skolegang. Dette finner du på kommunens hjemmeside: www.trysil.kommune.no

Om søknaden:
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen.

Søkerliste:
Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra
offentligheten.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trysil kommune
Kontaktperson
Navn: Ann Karin Røgholt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 82 091
E-post: ant@trysil.kommune.no
Arbeidssted
Trysil legesenter
Lundevegen 3
2420 TRYSIL