Kort om arbeidsgiver
Hva innebærer jobben?

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som fast ansatt legevaktslege til Larvik legevakt.

Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgruppe, hyggelig arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Larvik legevakt holder til i lokaler i Sykehuset i Vestfold i Larvik. Det foreligger konkrete utviklingsplaner for legevakten både i et kort perspektiv i form av midlertidige lokaler for legevakten, samt et lengre perspektiv ved utvikling av Helsekvartalet, som er et større samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold.

Som kommunalt ansatt lege vil du jobbe som vaktlege ved legevakten. Du vil jobbe selvstendig eller sammen med annen legekollega, og du vil inngå i et fantastisk dyktig team av leger og erfarne sykepleiere. Du vil ha vakt i legevaktens lokaler og rykke ut til hendelser, der det er behov. Du vil ha mulighet for å delta i ukentlige møter sammen med andre kommunalt ansatte leger, som gir tellende poeng inn mot spesialisering i allmennmedisin. I full stilling som legevaktslege har Larvik legevakt  godkjenning inntil et år som tellende tjeneste inn mot spesialisering i allmennmedisin. Arbeidet som kommunalt ansatt lege ved legevakten er arbeid i turnus, og du vil ha vakt hver 3. helg.


Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for akuttmedisin og allmennmedisin
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du er spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og
 • muntlig
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har god organisasjon- og rolleforståelse
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle
 • profesjonsgrupper

Personlige egenskaper
 • Du har et godt humør og er løsningsorientert
 • Du har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner
 • Du er arbeidsvillig, effektiv og fleksibel
 • Du er ansvarsbevisst og har evne til selvstendig arbeid
 • Du er tydelig, stødig og trygg
 • Du har god arbeidsmoral og er lojal
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende hverdager i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for erfaringsutveksling mellom leger inkludert ukentlig internundervisning
 • Dialog med fokus på å legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin  

Larvik kommune kan tilby:
 • Pensjonsordning i KLP
 • Bedriftsidrettslag
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Hytteforening med 2 bedriftshytter.
 • Kunstforening
 • Pensjonistforening.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følgerav overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer.

Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Greveveien 16
3257 LARVIK